-Néprajzi Értesítö 1906, Madarassy László: Alföldi pásztorok szíjjártó készsége
-
Néprajzi Értesítö 1926, Keresztúry Sándor: Ostor készítés Szalonta vidékén
- Néprajzi Értesítö 1927, Kántor Mihály: Hogyan készül a karikás?
- Néprajzi Értesítö 1930, Kiss Lajos: A karikás ostor
-
Néprajzi Értesítö 1935, Kovács László: A hasi készítése
- Ethnographia 1965, Balogh István: A lófogatok Debrecenben a XVII-XIX. sz.-ban
- Pettkó-Szandtner Tibor: A magyar kocsizás, Múzsák Közmüvelödési Kiadó, Bp., 1984
- Ernst József: Régi magyar fogatok
- Dr. Repkényi István: Szekerezés, kocsizás, szánkózás
- A magyarság tárgyi néprajza I.-II. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1941-42
- Magyar Néprajzi Lexikon, Akadémia Kiadó, Bp. 1981 - Balassa-Ortutay: Magyar Néprajz, Corvina, 1980
- Csiba Éva: Börmüvesség, Corvina Kiadó, 1975
- Lukovszky.
Ilona: Börmívesség, Múzsák Közmüvelödési Kiadó, Bp. 1994
-
A mi Alföldünk, Nagyalföld Alapítvány, 1996
- S. Kovács István: Pásztor élet, pásztor müvészet, 1965

        - Cziglécky Erika :Ostorok (szakdolgozat)

- Éber Tamás börmüves szakoktató